Teriyaki chicken bento box, from OMI Sushi in East Lansing
Submitted by emmastummy

Teriyaki chicken bento box, from OMI Sushi in East Lansing

Submitted by emmastummy